Стоманени Строителни КонструкцииПРОЕКТАНТСКО БЮРО

ЗА СТРОИТЕЛНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ
GSM: +359 899 84 54 34
Отиване към съдържанието

Главно меню:

УСЛУГИ
l   ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ В ОБЛАСТА НА СТОМАНЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
o   ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ
o   ИДЕЙНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТНИ ПРОЕКТИ
o   СТАТИКА И РАЗРАБОТКА НА КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ

o   ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЧЕРТЕЖИ /КМД/, НЕОБХОДИМИ НА ЗАВОДИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

MP-PlanMP-Section-X


MP-Section-Y


MP-Details-1


MP-Details-2


Assebly members
kolumns
Assebly members
girders
Assebly member
beam
Assebly members braces
o   ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЧЕРТЕЖИ /КМД/ НА СЛОЖНИ ЕДИНИЧНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ


Assebly member
kolumn K12

o   ЦЯЛОСТНО ИЛИ ЧАСТИЧНО 3D ПРОЕКТИРАНЕ

l   АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО
l   КОНСТРУКТИВНИ СТАНОВИЩА
l   КОНСУЛТАЦИИ
СТАТО-В ЕООД
София, Метростанция "Люлин"
бл.802, вх.Г, партер
GSM: +359 899 84 54 34

Назад към съдържанието | Назад към главното меню