Стоманени Строителни КонструкцииПРОЕКТАНТСКО БЮРО

ЗА СТРОИТЕЛНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ
GSM: +359 899 84 54 34
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС
"СТАТО-В" ЕООД е създадено през 2005г. от инж.Иван Старирадев с предмет на дейност проектиране на стоманени строителни конструкции за сгради и съоръжения, както и проучване и реконструкция на съществуващи постройки. Дружеството е със седалище в гр.София, Р.България.
През изминалите години фирмата натрупва опит в проектирането на частични и цялостни стоманени
конструкции за следните видове сгради:
l  индустриални халета
l  логистични центрове
l  магазини на големи търговски вериги
l  технологични, административни и спортни сгради и съоръжения
Предлаганите от нас услуги в областа на проектиране на сгради и съоръжения се отличават със задълбоченост и ефективност, а проектите ни, които са крайния продукт на нашия труд, правят впечатление с висока прецизност,  собствена визия и стил.
Характерна черта в нашата дейност е стремежът ни винаги да сме коректни и максимално да удовлетворим изискванията на нашите клиенти и партньори.
СТАТО-В ЕООД
София, Метростанция "Люлин"
бл.802, вх.Г, партер
GSM: +359 899 84 54 34

Назад към съдържанието | Назад към главното меню